h

Meldpunt Zorg Utrechtse Heuvelrug

MELDPUNT ZORG Utrechtse Heuvelrug: VOOR IEDEREEN!

Of u nu cliënt bent, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anders, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan om een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, maar ook om ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, buurtteams en jeugdzorg.

  • Meld uw ervaringen, klachten of mening HIER
  • Of bel bij dringende vragen of problemen met onze Hulpdienst: 0343 - 413871

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor jeugd- en
gehandicaptenzorg plus de zorg voor ouderen en langdurig zieken. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen.  

Bovendien kunnen erg veel -vaak kwetsbare- ouderen straks niet meer terecht in een verzorgingshuis als de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking treedt. Mensen met een lichtere zorgindicatie komen nu al niet
meer in aanmerking. In totaal zullen zo’n 800 verzorgings- en verpleeghuizen dicht gaan. De zorg voor al deze ouderen komt óók bij de gemeenten te liggen, die vaak nu al korten op het aantal uren thuiszorg.

Het SP-Meldpunt Zorg Utrechtse Heuvelrug wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties
van de zorg of de WLZ.  

MELDPUNT ZORG Utrechtse Heuvelrug: WAAROM?

Signalen uit de samenleving over de gevolgen van de decentralisatie van de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren zijn verontrustend. Omdat deze transities niet vlekkeloos verlopen, wil de SP door middel van een Meldpunt de knelpunten in kaart brengen.

Zowel landelijk als lokaal krijgt de SP dagelijks telefoontjes, mails en brieven binnen van ongeruste mensen; clienten of hun familie, die bijvb. hun 6 uur thuiszorg terug gebracht zien worden naar anderhalf uur. Of van (thuis)zorgmedewerkers die ontslag hebben gekregen, voor wie ontslag dreigt of die fors moeten inleveren op loon, uren en arbeidsvoorwaarden. En die met lede ogen toezien hoe hun cliënten het steeds vaker niet meer redden.

Vergelijkbare verontrustende signalen bereiken ons ook uit de hoek van dagbesteding en activiteiten-begeleiding, gehandicapten- en jeugdzorg.  

U bent hier